REN_SR: REN

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
7:00          
         
8:00          
         
9:00          
         
10:00     MEC-4722-T1
CLK 300
ARE-4030-T1U
TSYN SYN
ARE-4030-T1U
MOR 209
 
     
11:00      
     
12:00          
         
1:00       MEC-3040-T1
MOR 209
 
       
2:00        
       
3:00          
         
4:00          
         
5:00          
         
6:00          
         
7:00          
         
8:00          
         
9:00          
         

Synonyms

SectionNameSynonym
ARE-4030-T1UHVAC Systems221815
MEC-3040-T1Bioenergy222909
MEC-4722-T1Ren Capstone Project222912