RANDOLPH: Chemistry

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
7:00          
         
8:00          
         
9:00          
         
10:00   CHE-1020-T1
     
       
11:00        
       
12:00          
         
1:00          
         
2:00          
         
3:00         CHE-1031-T1
       
4:00        
       
5:00          
         
6:00          
         
7:00          
         
8:00          
         
9:00          
         

Courses

CourseNameSynonynInstructor
CHE-1020-T1Intro Chemistry221885Sama
CHE-1031-T1Gen Chemistry I221892Lieblappen