NUR_PN: Southwest, Bennington B

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
7:00          
         
8:00          
         
9:00 NUR-1020-TSW1V
TBEN 410
NUR-1020-TSW1V
TRUT 218
NUR-1020-TSW1V
TMID A206
NUR-0111-TBE2
TBD TBD
NUR-0111-TBE2
TBD TBD
NUR-1111-TSW1V
TMID A206
NUR-1111-TSW1V
TBEN 410
NUR-1111-TSW1V
TRUT 218
 
 
10:00  
 
11:00  
 
12:00      
     
1:00      
     
2:00   NUR-1111-TSW1V
TMID A206
NUR-1111-TSW1V
TBEN 410
NUR-1111-TSW1V
TRUT 218
 
   
3:00        
       
4:00          
         
5:00          
         
6:00          
         
7:00          
         
8:00          
         
9:00          
         

Synonyms

SectionNameSynonym
NUR-0111-TBE2Prin & Prac Nur I Lab215978
NUR-1020-TSW1VNurse Client Relationship216004
NUR-1111-TSW1VPrin & Prac Nur I216011