NUR_PN: Southwest, Rutland

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
7:00          
         
8:00          
         
9:00 NUR-1020-TSW1V
TBEN 410
NUR-1020-TSW1V
TRUT 218
NUR-1020-TSW1V
TMID A206
    NUR-1111-TSW1V
TMID A206
NUR-1111-TSW1V
TBEN 410
NUR-1111-TSW1V
TRUT 218
 
     
10:00      
     
11:00      
     
12:00          
         
1:00          
         
2:00       NUR-1111-TSW1V
TMID A206
NUR-1111-TSW1V
TBEN 410
NUR-1111-TSW1V
TRUT 218
 
       
3:00   NUR-0111-TRT1
TBD TBD
NUR-0111-TRT1
TBD TBD
NUR-0111-TRT1
TBD TBD
NUR-0111-TRT1
TBD TBD
 
   
4:00      
     
5:00      
     
6:00      
     
7:00      
     
8:00      
     
9:00          
         

Synonyms

SectionNameSynonym
NUR-0111-TRT1Prin & Prac Nur I Lab215988
NUR-1020-TSW1VNurse Client Relationship216004
NUR-1111-TSW1VPrin & Prac Nur I216011